Home / Sinán Capudán Pasciá

Sinán Capudán Pasciá

Teste fascie’nscià galéa
e sciabbre se zeugan a lun-a
a mae a l’è restà duv’a l’éa
pe nu remenalu a furtun-a
intu mezu du ma *
gh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde e brutte
u va ‘nsciu fundu
intu mezu du ma
gh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vedde e belle
u vegne a galla

E au postu d’i anni
ch’ean dexeneuve
se sun piggiae e gambe
e e mae brasse neuve
d’allua a cansùn
l’à cantà u tambuu
e u lou s’è gangoiu
in travaggiu duu
vuga t’è da vugà prexuné
e spuncia spuncia u remmu
fin au pe
vuga t’è da vugà turtaieu **
e tie tie u remmu fin a u cheu
e questa a l’è a me stoia
e t’a veuggiu cuntà
‘n po’ prima ch’à vegiàia
a me peste ‘ntu murtà
e questa a l’è a memoia
a memoia du Ciga
ma ‘nsci libbri de stoia
Sinàn Capudàn Pascià

E suttu u timun du ran caru
c’u muru ‘nte ‘n broddu de faru
‘na neutte ch’u freidu u te morde
u te giàscia u te spua e u te remorde
e u Bey assettòu u pensa a Mecca
e u vedde e Urì ‘nsce ‘na secca
ghe giu u timùn a lebecciu
sarvàndughe a vitta e u sciabeccu
amu me bell’amu
a sfortun-a a l’è ‘n grifùn
ch’u gia ‘ngiu a testa du belinun
amu me bell’amu
a sfortun-a a l’è ‘n belin
ch’ù xeua ‘ngiu au cu ciu vixìn
e questa a l’è a me stoia
e t’a veuggiu cuntà
‘n po’ prima ch’à vegiàia
a me peste ‘ntu murtà
e questa a l’è a memoia
a memoia di Ciga
ma ‘nsci libbri de stoia
Sinàn Capudàn Pascià

E digghe a chi me ciamma rénegou
che a tutte e ricchesse
a l’argentu e l’ou
Sinàn gh’a lasciòu de luxi au su
giastemmandu Mumà
au postu du Segnù
intu mezu du ma
gh’è ‘n pesciu tundu
che quandu u vedde e brutte
u va ‘nsciu fundu
intu mezu du ma
gh’è ‘n pesciu palla
che quandu u vede e belle
u vegne a galla.