Home / Sidun

Sidun

U mae ninin* u mae u mae
lerfe grasse au su
d’ame d’ame
tumù duçe benignu
de teu muaè
spremmuu ‘nta maccaia
de stae de stae

e oua grummu de sangue ouege
e denti de laete
e i euggi di surdatti chen arragge
cu’a sciiumma a a bucca
cacciuéi de bae
a scurri a gente cumme selvaggin-a
finch’u sangue sarvaegu
un gh’à smurtau a qué
e doppu u feru in gua
i feri d’a prixùn
e ‘nte ferie a semensa velenusa
d’a depurtaziùn
perché de nostru
da a cianua a u meu
nu peua ciu cresce aerbu
ni spica ni figgeu

ciao mae’ nin l’ereditae
l’è ascusa
‘nte sta çittae
ch’a bruxa ch’a bruxa
inta seia che chin-a
e in stu gran ciaeu de feugu
pe a te morte piccin-a