Home / Mégu megún

Mégu megún

E mi e mi e mi
anà anà
e a l’aia sciurtì
a suà suà
e ou coèu ou coèu ou coèu
da rebellà
fin a piggià piggià
ou trèn ou trèn

E ‘nta galleria
gentè ‘a l’intra au scùu
sciòrte amarutia
loèugu de ‘n spesià
e ‘ntu strèitu t’aguèitan
te dumàndan chi t’è

e ‘nte l’àtra stànsia
è bagàsce a dà ou menù
e ti cu’na quàe che nu ti voèu
a tià a bibbia ‘nta miàgia
serrà a ciàve ànche ou barcùn
e arensenite sùrvia ou coèu

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn

‘Na carèga dùa
nèsciu de ‘ n turtà
‘na fainà ch’a sùa
e a ghe manca’a sa
tùtti sùssa rèsca
da ou xàtta in zù
se ti gii ‘a tèsta
ti te vèddi ou cù

e a stà foèa gh’è ou repentin
ch’a te tùcche ‘na pasciùn
pe ‘na faccia da madònna
ch’a te sposta ou ghirindùn
ùn amù mai in esclusiva
sempre cun quarcòsa da pagà
na scignurin-a che sùttu à cùa
a gh’a ou gàrbu da scignùa

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn

Uh che belin de ‘n nolu che ti me faièsci fa
Uh ch’a sùn de piggià de l’aia se va a l’uspià

E mi e mi e mi
nu anà nu anà
stà chi stà chi stà chi
durmì durmì

E mi e mi e mi
nu anà nu anà
stà chi stà chi stà chi
asùnàme.