Home / Jamin-a

Jamin-a

Lengua ‘nfeuga Jamin-a
lua de pelle scûa
cu’a bucca spalancà
morsciu de carne dûa

stella neigra ch’a lûxe
me veuggiu demuâ
‘nte l’ûmidu duçe
de l’amë dû teu arveà

ma seu Jamin-a
ti me perdunié
se nu riûsciò a ésse porcu
cumme i teu pensë

destacchete Jamin-a
lerfe de ûga spin-a
fatt’ammiâ Jamin-a
roggiu de mussa pin-a

e u muru ‘ntu sûù
sûgu de sä de cheusce
duve gh’è pei gh’è amù
sultan-a de e bagasce
dagghe cianìn Jamin-a

nu navegâ de spunda
primma ch’à cuæ ch’à munta e a chin-a
nu me se desfe ‘nte l’unda
e l’ûrtimu respiu Jamin-a

regin-a muaé de e sambe
me u tegnu pe sciurtï vivu
da u gruppu de e teu gambe