Home / Jamin-a

Jamin-a

Lengua ‘nfeuga Jamin-a
lua de pelle scua
cu’a bucca spalancà
morsciu de carne dua
stella neigra ch’a luxe
me veuggiu demua
‘nte l’umidu duçe
de l’ame du teu arveà
ma seu Jamin-a
ti me perdunié
se nu riusciò a ésse porcu
cumme i teu pensé

destacchete Jamin-a
lerfe de uga spin-a
fatt’ammia Jamin-a
roggiu de mussa pin-a
e u muru ‘ntu suù
sugu de sa de cheusce
duve gh’è pei gh’è amù
sultan-a de e bagascie
dagghe cianìn Jamin-a
nu navega de spunda
primma ch’à cuae
ch’a munta chin-a
nu me se desfe ‘nte l’unda
e l’urtimmu respiu Jamin-a
regin-a muaé de e sambe
me u tegnu pe sciurti vivu
da u gruppu de e teu gambe