Home / ‘Â pittima

‘Â pittima

Cosa ghe possu ghe possu fà
se nu gh’o e brasse
pe fà u mainà
se infundo a e brasse
nu gh’ò e man
du massacàn

e mi gh’ò ‘n pugnu duu
ch’u pa ‘n niu
gh’ò ‘na cascetta larga ‘n diu
giustu per ascùndime c’u vestiu
derè a ‘n fìu
e vaddu in giù a çerca i dinè
a che se i tegne
e ghe l’àn prestè
e ghe i dumandu timidamente
ma in mezu a gente
a e chi nu veu dase raxùn
che pa de strànua
cuntru u trun
ghe mandu a di che vive l’è cau
ma a bu-n mercou

mi sun ‘na pìttima rispettà
e nu anà ‘ngìu a cuntà
che quandu a vìttima
l’è ‘n strassé ghe dò du mae