Home / Â cúmba

 cúmba

[Pretendente]
Gh’aivu ‘na bella cùmba ch’à l’é xeûa foea de cà
gianca cun’à néie ch’à deslengue a cian d’à sâ
Duv’a l’é, duv’a l’é, duv’a duv’a l’é
che l’han vursciua vedde cegâ l’àe a stù casâ
spéita cume l’aigua ch’à derua zû p’ou rià
Nu ghe n’é, nu ghe nu ghe n’é, nu ghe n’é

[Padre]
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun
che se cuscì fise puriesci anàvene ‘n gattixun
Nu ghe n’é, nu ghe n’é, nu ghe n’é, nu ghe nu ghe n’é

[Pretendente]
Vegnu d’â câ du rattu ch’ou magun ou sliga i pë

[Padre]
Chi de cumbe d’âtri ne n’é vegnûe
nu se n’é posé

[Pretendente]
Vegnu c’ou coeu marottu de ‘na pasciun che nu ghe n’è

[Padre]
Chi gh’é ‘na cumba gianca ch’â nu l’é â vostra ch’â l’é a me
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é nu ghe n’é âtre nu ghe n’é

[Coro]
A l’e xëuâ â l’é xëuâ a cumba gianca
A l’e xëuâ â l’é xëuâ au cian d’â sâ
A l’e xëuâ â l’é xëuâ a cumba gianca
de noette â l’é xëuâ au cian d’ou pan

[Pretendente]
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba da maiâ
gianca cum’â neie ch’à deslengue ‘nt où rià
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é nu ghe n’é âtre nu ghe n’é

[Padre]
Mié che sta cumba bella
a stà de lungu a barbaciu
che nu m’à posse vèdde
à scricchi ‘nte n’âtru niu
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’è nu ghe n’é âtre nu ghe n’é

[Pretendente]
A tegnio à dindanàse suttà ‘n angiou de melgranâ
cù a cua ch’ou l’ha d’â sèa â man lingèa d’ou bambaxia
Duv’a l’é duv’a l’é duv’a l’é duv’a l’é

[Padre]
Zuenu ch’âei bén parlòu ‘nte sta seian-a de frevâ

[Pretendente]
A tegnio à dindanàse suttà ‘n angiou de melgranâ

[Padre]
Saèi che sta cumba à mazu
a xeuâ d’â më ‘nt â vostra câ

[Pretendente]
Cu ‘â cua ch’ou l’ha d’â sea â mân lingea d’ou bambaxia
Nu ghe n’é âtre nu ghe n’é nu ghe n’é âtre nu ghe n’é

[Coro]
A l’e xëuâ â l’é xëuâ a cumba gianca
de noette â l’é xëuâ au cian d’â sâ
A truvian â truvian â cumba gianca
de mazu â truvian au cian d’ou pan.

Duv’a l’é duv’a l’é ch’â ne s’ascunde
se maia se maia au cian dou pan
cum’a l’é cum’a l’é l’é cum’â neie
ch’â ven zu deslenguâ da où rià.

A l’e xëuâ â l’é xëuâ a cumba gianca
de mazu â truvian au cian d’â sâ
Duv’a l’é duv’a l’é ch’â ne s’ascunde
se maia se maia au cian dou pan

Cùmba cumbétta beccu de séa
sérva à striggiùn c’ou maiu ‘n giandùn
Martin ou và à pë cun’ l’aze deré
foegu de légne anime in çé.

Cùmba cumbétta beccu de séa
sérva à striggiùn c’ou maiu ‘n giandùn
Martin ou và à pë cun’ l’aze deré
foegu de légne anime in çé.