Home / Â cúmba

 cúmba

Gh’aviu ‘na bella cùmba
ch’à l’é xeua foea de cà
giànca cum’à nèie
ch’à deslengue a ciàn d’à sa
Duv’a l’è duv’a l’è
che l’han vursciua vèdde
çega l’àe a stù casa
speita cùme l’aigua
ch’a derua zu p’ou rià
Nu ghe n’è nu ghe n’è nu ghe n’è

Càu où mè zuenòttu
ve pòrta miga na smangiaxùn
che se cusci fise purièsci
anàvene ‘n gattixùn
Nu ghe n’è nu ghe n’è nu ghe n’è

Vègnu d’a ca du rattu
ch’ou magùn où sliga i pe

Chi de cùmbe d’atri
nu n’è vegnue nu se n’è posé

Vègnu c’ou coeu maròttu
de ‘na pasciùn che nu ghe n’é

Chi gh’e ‘na cùmba gianca
ch’a nu l’è a vostra ch’a l’è a me
Nu ghe n’è atre nu ghe n’è
nu ghe n’è atre nu ghe n’è

A l’é xeua a l’é xeua
a cùmba gianca
de noette a l’é xeua
a ciàn d’a sa
A truvian a truvian
a cùmba gianca
de màzu a truvian
au ciàn d’ou pàn

Vui nu vuriesci dàmela
sta cùmba da maià
giànca cum’a néie
ch’à deslengue ‘nt où rià
Duv’a l’é duv’a l’é duv’a l’é
duv’a l’è dùve duv’a l’é

Miè che sta cùmba bella
a sta de lungu a barbaciu
che nu m’a posse vèdde
a scricchi ‘nté n’atru nìu
Nu ghe n’è nu ghe n’è nu ghe n’è

A tegniò à dindanàse
sutt’à ‘n angiòu de meigranà
cu’ a cua ch’ou l’ha d’a sèa
a màn lingéa d’ou bambaxia
Duv’a l’è duv’a l’è duv’a l’è
duve duv’a l’è

Zuenu ch’aei bén parlòu
‘nte sta seiàn-a de frevà

A tegnìo a dimdanàse
sutt’a ‘n angiòu de meigranà

Saèi che sta cùmba à mazu
a xeua d’a me ‘nt a vostra ca

Cu’a cua ch’où l’ha d’a sèa
a màn lingea d’ou bambaxia
Nu ghe n’è atre nu ghe n’è
nu ghe n’è atre nu ghe n’è

A l’è xeua a l’è xeua
a cùmba gianca
de noette a l’è xeua
àu ciàn d’a sa
A truvian a truvian
a cùmba gianca
de màzu a truvian
àu ciàn du pàn
Duv’a l’è duv’a l’è
ch’a ne s’ascunde
se maià se maià
àu cian du pàn
cum’a l’è cum’a l’è
l’è cum’a nèie
ch’a vèn zu deslengue
da où ria
A l’è xeua a l’è xeua
a cùmba gianca
de màzu a truvian
àu ciàn d’a sa
Duv’a l’è duv’a l’è
ch’a ne s’ascùnde
se maià se maià
àu ciàn du pan

Cùmba cumbètta beccu de sea
sèrva a striggiùn
c’ou maiu ‘n giàndun
Martìn ou va a pe
cun l’aze deré
foegu de légne ànime in çe